Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

32 tysiące zł na własną firmę

Uczestnikiem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu może być wyłącznie osoba bezrobotna, spełniająca poniższe kryteria formalne łącznie:

 1. wiek 18-29 lat,
 2. zamieszkująca na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,
 3. zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu jako osoba bezrobotna,
 4. niebiorąca udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowych informacji udzielają:

Marta Domasiewicz
Koordynator projektu
telefon: 77 4827041 wew. 118
pokój: I piętro, pokój nr 14
e-mail:

 
Katarzyna Czubek
Specjalista ds. dotacji
telefon: 77 4827041 wew. 149
pokój: I piętro, pokój nr 15
e-mail:

Młody Przedsiębiorca - nabór.jpeg

Wersja XML