Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

30 lat Fundacji Rozwoju Śląska

Uroczystość zainaugurowała Aneta Lissy-Kluczny przypominając najważniejsze wydarzenia sprzed 30 lat. Prezes Henryk Wróbel powitał wszystkich gości oraz podsumował działalność Fundacji na przestrzeni trzech ostatnich dekad. Następnie na ręce Prezesa Fundacji oraz Pani Dyrektor Heleny Lellek złożono liczne podziękowania oraz gratulacje.

- To fundacja, której należą się szczególne podziękowania, pamiętamy przecież, że to ona wiele lat temu wsparła nasz pierwszy projekt, wówczas Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, jeszcze nim zaczęliśmy sięgać po środki unijne. Miała więc swój udział w kształceniu naszej młodzieży, za co dziś dziękuję. Ale fundacja była i jest też motorem napędowym wielu innych działań gospodarczych w regionie, trudno zliczyć wszystkie po 30 latach tak owocnej działalności. Serdecznie dziękuję za współpracę i składam życzenia kolejnych lat wspaniałego rozwoju – mówił Józef Gisman, wicestarosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Do tej pory Fundacja Rozwoju Śląska udzieliła pożyczek na łączną kwotę 875 mln zł. Instytucja zajmuje 10 miejsce w Polsce spośród 80 podmiotów świadczących tego typu usługi. 70 mln przeznaczono na infrastrukturę komunalną w województwach opolskim i śląskim, 14 mln na infrastrukturę społeczną oraz 273 tys. zł na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Beneficjentem tych działań był także powiat kędzierzyńsko-kozielski.

W trakcie drugiej części uroczystości wyróżniono osoby, które w sposób szczególny zaangażowały się w działalność fundacji, a co za tym idzie miały wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Śląska.

Odznaki „Za zasługi dla Województwa Opolskiego” wręczyli Pan Rafał Bartek Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Pani Zuzanna Donath-Kasiura Wicemarszałek Województwa Opolskiego oraz Pan Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa. Odznaki otrzymali: Pani Edyta Gisman, Pani Helena Lellek, Pan Jan Lenort, Pan Erwin Filipczyk oraz Pan Rudolf Grabiński. Odznakami uhonorowani zostali również Pan Arnold Czech oraz Pan Piotr Jurkowski, z uwagi na nieobecność obu Panów odznaki wręczone zostaną w innym terminie.

W imieniu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan Tytus Czartoryski Radny Senior Województwa, Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wręczył Złotą Odznakę „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” Panu Fryderykowi Petrach. W ramach obchodów 30-lecia Fundacji Sejmik Województwa Śląskiego nadał Srebrną Odznakę „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” Panu Marcinowi Lippa.

Następnie wszyscy goście przeszli do ogrodu Centrum Biznesu, gdzie Przewodniczący Rady Pan Marcin Lippa oraz Prezes Pan Henryk Wróbel zasadzili jubileuszowe drzewo.

Swoją obecnością zaszczycili galę m.in. Pan Tomasz Witkowski Wicewojewoda Opolski, Pan Rafał Bartek Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w  Polsce oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Pani Zuzanna Donath-Kasiura Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Pan Szymon Ogłaza i Pan Antoni Konopka Członkowie Zarządu Województwa oraz przedstawiciele władz samorządowych. W obchodach uczestniczyli również przedstawiciele Założycieli Fundacji, tj. Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu oraz byli i obecni Członkowie Rady i Zarządu Fundacji. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, m.in. Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych, Izby Gospodarczej Śląsk, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Izby Rolniczej w Opolu, jak również przedstawicieli Związków i Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej oraz innych organizacji społecznych. Świętowali z nami również przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, nasi przedsiębiorcy oraz  pracownicy Fundacji Rozwoju Śląska.

Oprac. al

Fun1.jpeg

fun2.jpeg

fun3.jpeg

fun4.jpeg

Wersja XML