Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ze sprawami dotyczącymi ochrony zabytków kontaktujmy się z Wojewódzkim Konserwatorem w Opolu

Informujemy, że od 1 marca 2022 roku ze sprawami dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami należy kontaktować się bezpośrednio z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu. Wszelkie szczegóły można znaleźć TU

Telefon kontaktowy do osoby zajmującej się sprawami z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 77 45 24 377. Pozostałe numery telefonów znajdziemy TU

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków mieści się przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.  

 

Wersja XML