Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O wydatkach, pieczy zastępczej i zmianach w przepisach

Sytuacja finansowa samorządów była głównym tematem spotkania starosty kędzierzyńsko-kozielskiego Pawła Masełki ze starostą opolskim Henrykiem Lakwą.

W Opolu rozmawiano o wydatkach bieżących, podwyżkach cen energii i gazu oraz kwestii pieczy zastępczej w świetle zmian ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Oprócz pieczy zastępczej, w myśl przepisów, jakie weszły w życie pod koniec ubiegłego roku, kędzierzyńskie starostwo buduje drugą placówkę opiekuńczą, gdzie powstanie miejsce dla dzieci wymagających szczególnej opieki, takich, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

- Budujemy je w zasadzie od podstaw. Po wszystkim będziemy dysponowali placówką o charakterze wychowawczym, jak do tej pory i nową o profilu interwencyjnym – podkreślił starosta Paweł Masełko.  

W Opolu rozmawiano też o propozycjach rządu dla jednostek samorządowych w sprawie podwyżek cen energii i gazu, co będzie miało wpływ na wydatki bieżące jednostek. Starostwie mówili też o inwestycjach prowadzonych przez samorządy. W tym roku powiat kędzierzyńsko-kozielski wyda na nie z własnego budżetu niemal 12 mln zł. Do tego należy dodać środki pozyskane z zewnątrz, o które aplikuje samorząd.

AL

Starosta w Opolu1.jpeg

Starosta w Opolu2.jpeg

Wersja XML