Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WAŻNE. Dziś upływa termin zgłaszania NGO do centralnego rejestru

Organizacje pozarządowe mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dla większości organizacji pozarządowych termin na dokonanie wpisu upływa 31 stycznia br.

Link do najświeższego artykułu na ten temat jest TU

Obowiązek nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych rejestrowanych w starostwie i klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych również rejestrowanych w starostwie powiatowym. DOTYCZY STOWARZYSZEŃ REJESTROWANYCH W KRS.

Oprac. al

Starostwo Powiatowe foto.jpeg

Wersja XML