Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania Powiatu K - Kozielskiego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dla ludzi starszych oraz przewlekle somatycznie chorych

Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu  Kędzierzyńsko – Kozielskiego Nr 80/332/2012 z dnia 01 sierpnia  2012 roku na posiedzeniu w dniu 11 września 2012 roku rozpatrzyła ofertę złożoną na realizację zadania:  Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dla ludzi starszych oraz przewlekle somatycznie chorych.
Wybrano ofertę Domu Pomocy Społecznej Dom Opieki Spółka Cywilna z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
Oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszonym konkursie ofert. W opinii Komisji posiadane przez Podmiot doświadczenie oraz zasoby kadrowe pozwolą na efektywną realizację zadania. Szczegółowe informacje znajdują się w BIP: http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_powkk&id_dzi=15&lad=a&id_dok=2137&id_men=109&powrot=1&slowo_szuk=&archiwum_szuk=0&gdzie_szuk=dokument

Wersja XML