Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PGW WP ZZ w Gliwicach - zawiadomienie o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.1.4210.235.2021.IA - udzielenie pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego wylot W1 - działka 2239-3, obręb Koźle

Wersja XML