Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt uchwały antysmogowej

Zarząd województwa zawiadamia o przystąpieniu do opracowania i możliwością zapoznania się z projektem uchwały sejmiku województwa w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uwagi można zgłaszać do 13 września.

Szczegóły tu PDFProjekt uchwały antysmogowej.pdf

al

Wersja XML