Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z organizacjami i stowarzyszeniami kombatanckimi

27 stycznia (środa), z inicjatywy Starosty Powiatu Józefa Gismana odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji kombatanckich działających na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

W Starostwie, w roboczym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń kombatanckich z terenu powiatu. Przybyłych na spotkanie przywitał Starosta Powiatu Józef Gisman. W trakcie spotkania Irena Romejko - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji  Starostwa zapoznała zebranych z harmonogramem imprez wojewódzkich i powiatowych na 2010 rok.
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Wersja XML