Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Parkingi na terenie powiatu – ocena wykonania przez Zarząd Powiatu.

03 grudnia (czwartek) obradował Zarząd Powiatu. Jednym z omawianych punktów posiedzenia był stan dróg powiatowych. Po posiedzeniu, Starosta Powiatu Józef Gisman wraz z członkami Zarządu dokonali przeglądu nowo wyremontowanych dróg.

W obecności dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie Koźlu dokonano odbioru praz związanych z wykonaniem parkingu w rejonie ul. Wojska Polskiego, gdzie wydzielono 145 nowych miejsc do parkowania, co w znaczący sposób poprawiło drożność i estetykę ulicy. Starosta oraz członkowie Zarządu wysoko ocenili realizację tej inwestycji. Na ukończeniu są prace związane z modernizacją i przebudową ulicy Harcerskiej. W rejonie obu Przychodni przewidziano utworzenie 67 nowych miejsc parkingowych. Rozpoczęcie prac na tym odcinku przewidywane jest, w zależności od warunków atmosferycznych, jeszcze w bieżącym roku.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Na szczególne uznanie, w ocenie członków Zarządu Powiatu zasługuje również modernizacja ulicy Partyzantów, gdzie utworzono 145 miejsc parkingowych jak również remont placu przed budynkiem Starostwa i utworzenie 61 miejsc parkingowych.

Długofalowa koncepcja Zarządu Powiatu przewiduje w najbliższych latach zwiększenie liczby parkingów i miejsc do parkowania na terenie miasta i podległych gmin.
Wersja XML