Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

We wtorek 4 maja ruszają matury. W powiecie do egzaminów przystąpi 752 absolwentów szkół ponadpodstawowych

Maturzyści muszą przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmiotami obowiązkowymi są: język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski).

- Tylko w tym roku nie muszą oni przystępować do egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Absolwent może (jeśli złożył deklarację) przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych wybranych spośród wymienionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybieranymi przedmiotami na poziomie rozszerzonym są: język angielski, biologia, matematyka, geografia. Przy przedmiotach na poziomie rozszerzonym nie obowiązują progi punktowe - mówi Aurelia Stępień, kierownik wydziału oświaty starostwa powiatowego.

Tegoroczna matura trwać będzie do 20 maja. Termin dodatkowy dla absolwentów, którzy ze względów chorobowych nie mogli przystąpić do matury w pierwszym terminie wyznaczony będzie w dniach od 1 do 16 czerwca. Matura poprawkowa 24 sierpnia.

608 tegorocznych absolwentów (abiturientów) przystąpi do egzaminu zewnętrznego – matury:

Licea ogólnokształcące – 272 osoby

Technika – 336 osób

Tegoroczny egzamin maturalny cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród absolwentów poprzednich lat szkolnych. Chęć przystąpienia wykazały 53 osoby z grona byłych uczniów liceów ogólnokształcących i 94 osoby wśród byłych uczniów techników. Uczniowie ci chcą podwyższyć wynik egzaminu z lat poprzednich.

Zasady bezpieczeństwa

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Pomiędzy ławkami będą co najmniej półtorametrowe odstępy. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Szkoła zapewnia laptopy (dla osób posiadających dostosowanie), kalkulatory i tablice wzorów matematycznych, chemicznych i fizycznych dla każdego zdającego (zdezynfekowane). Każdy uczeń powinien na egzamin maturalny 2021 przynieść własną butelkę wody.

Uczniowie, którzy przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy mogą opuścić szkołę. Maturzyści będą mieli także możliwość pozostania na terenie szkoły, jeżeli zapewniona zostanie do tego odpowiednia przestrzeń.

Oprac. al

Matura_2021.jpeg

 

Wersja XML