Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy chodnik w Cisku

W Cisku przy ul. Planetorza oddano do użytku nowy chodnik. Ma 358 m. długości, jego szerokość jest zmienna, od 1 m. do 2 m. Prace trwały miesiąc czasu, ich koszt to 94 tys. zł.

Warto tu nadmienić, że podobne roboty wykonuje się w innych miejscowościach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Kończą się prace przy budowie chodnika w Grzędzinie, wkrótce zostanie oddany do użytku nowy chodnik w miejscowości Chrósty, poza tym zakończono właśnie prace na Dębowej. Podczas spotkania omawiano również dalsze plany inwestycyjne w poszczególnych gminach naszego powiatu.
Na miejscu byli: Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman, wicestarosta Marek Matczak, Członkowie Zarządu Powiatu: Andrzej Krebs, Jerzy Pałys, Stefan Wałach, skarbnik powiatu Wiesława Trelka oraz wójt Alojzy Parys. Obecny był także główny inicjator budowy chodnika radny powiatowy Rajmund Frischko.
AL

Brak opisu obrazka

Wersja XML