Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się seminarium inaugurujące projekt -Poszerz swoje możliwości-

06 kwietnia 2009 roku w Hotelu „LECH” odbyło się seminarium inaugurujące projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu pod nazwą: „Poszerz swoje możliwości”. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i realizowany on będzie zgodnie z założeniami Poddziałania 7.1.2. tegoż Programu.

Tegoroczna edycja projektu adresowany jest do 15 osób niepełnosprawnych, oraz 5 osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, w wieku 18-65 lat, niepracujące, nadal uczące się i korzystające z pomocy społecznej.

W ramach projektu osoby uczestniczące skorzystają z:
- grupowych warsztatów psychologicznych na temat podstawowych umiejętności społecznych
- warsztatów integracji psychofizycznej
- szkoleń dotyczących aktywnego poszukiwania pracy


Konferencję inaugurującą projekt rozpoczął Starosta Powiatu Józef Gisman wraz z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbietą Czeczot.

W konferencji uczestniczyli także Wicestarosta Marek Matczak, Członek Zarządu Powiatu Jerzy Pałys oraz Radny Powiatowy Leon Piecuch.

Starosta Józef Gisman i Dyrektor PCPR Eleżbieta Czeczot rozpoczynają projekt Poszerz swoje możliwości
 

Wersja XML