Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

992 uczniów klas maturalnych szkół Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zakończyło swoją edukację. Uroczyste zakończenie roku szkolnego maturzystów odbyło się 24 kwietnia br., we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych powiatu.

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły przez 126 absolwentów Technikum Nr 4 i IV Liceum Ogólnokształcącego, uświetniła obecność zaproszonych przez uczniów członków Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – p. Jerzego Pałysa i p. Stefana Wałacha. Wśród gości byli również p. Ryszard Skorek- przew. Rady Okręgowej HK PCK oraz p. Irena Romejko- kierownik Wydziału Kultury, Oświaty i Kultury Fizycznej.

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Pałys pozdrowił młodych maturzystów w imieniu całego Zarządu
Członkowie Zarządu wraz z p. Marią Staliś- dyrektorem ZSTiO wręczyli specjalne wyróżnienia najlepszym sportowcom szkoły- Mistrzom Polski i Województwa Opolskiego w p. siatkowej . Wszystkim absolwentom życzyli sukcesów podczas egzaminów maturalnego i zawodowego oraz udanego startu w dorosłe życie.

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Pałys pozdrowił młodych maturzystów w imieniu całego Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
Członek Zarządu Powiatu Stefan Wałach gratulował zakończenia nauki
Do życzeń dla najlepszych sportowców dołączyła także Dyrektor zespołu szkół Maria Staliś

Wersja XML